Back to All Events

Xây dựng văn hoá và năng suất cho toàn Team Startup

  • Monkey in Black Le Van Sy 522C Lê Văn Sỹ Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Vietnam (map)

[A4U Coaching] Cách Hiệu Quả Nhất để xây dựng văn hoá và năng suất của Toàn Team Khởi Nghiệp - Mentoring & Coaching

=> Bạn đã có sản phẩm và bắt đầu quá trình ổn định nhân sự nòng cốt?

=> Bạn luôn tìm kiếm những cách thức ít tốn thời gian nhất, kinh tế nhất và phù hợp cho từng Cá Nhân nhất (vì mỗi con người đều khác nhau), mà vẫn chưa tìm thấy?

=> Bạn muốn từng CON NGƯỜI trong team nòng cốt (bao gồm cả bạn) không ngừng phát triển, gắn bó lâu dài và có được sự thấu hiểu sâu sắc với nhau trong quá trình làm việc?