Back to All Events

Xây Dựng Nhân Sư MẠNH ngay từ những ngày đầu Khởi Nghiệp

  • Saigon Innovation Hub 273 Điện Biên Phủ Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Vietnam (map)

Khởi Nghiệp. Và bạn luôn:
- Đau đầu với Co-Founders trong cách giao tiếp làm việc?
- Mệt mỏi khi nhân viên không biết cách làm việc, giữ deadline, thậm chí là không hiểu nhiệm vụ được giao?
- Muốn tạo dựng một văn hóa xuất sắc cho riêng mình mà không biết bắt đầu từ đâu, trong khi lại có quá nhiều việc khẩn cấp.

Hãy đến MANG CORE TEAM (Nhóm Nhân Sự Nòng Cốt) của startup mình đến với Event của A4U vào sáng Thứ 7, 15/10/2016 này.