Back to All Events

MIL - MKT - Market Sizing và Marketing giai đoạn mới Startup

  • Monkey In Black Le Van Sy 522C Lê Văn Sỹ Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Vietnam (map)

[MIL - MIỄN PHÍ] Cách Đo Lường Quy Mô Thị Trường (Market Sizing) và tìm Hướng Đi Marketing phù hợp cho Dự Án Khởi Nghiệp
(Monkey Innovation Lab trong năm 2017 ôm cua trở lại với các thành viên SME Mentoring và cộng Đồng Khởi Nghiệp hoành tráng mà chân phương như thế đấy)

==> Những cơ hội nào đang có của thị trường để ta tận dụng?

==> Những rủi ro nào của thị trường để ta tránh nhảy chân vào?

==> Bạn tin rằng startup của mình có sản phẩm rất tiềm năng. Làm sao để "số hóa" tiềm năng của bạn và bắt đầu "làm Marketing" từ bây giờ?

==> Bạn cảm thấy mình "không có gì trong tay" khi những thứ bạn tìm được trên Internet/sách vở/lớp học Không Thể Giúp được bạn trong thực tế?

==> Bạn muốn Tìm Ra Ngay/Thống nhất cách làm Marketing, chi phí và nguồn lục phù hợp để đánh vào thị trường đang có?