Back to All Events

Mil-Miễn PHÍ- Rà soát Rủi Ro của Khởi Nghiệp từ trong Trứng Nước

  • Monkey in Black Lê Văn Sỹ 522C Lê Văn Sỹ Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Vietnam (map)

[Event Miễn Phí của Monkey Innovation Lab] Giới Thiệu Cách Rà Soát Rủi Ro của StartUp Ngay Từ Bây Giờ 
(Monkey Innovation Lab trong năm 2017 ôm cua trở lại với các thành viên SME Mentoring và cộng Đồng Khởi Nghiệp hoành tráng mà chân phương như thế đấy)

“Risk more than others think is safe. Dream more than others think is practical.” – Howard Schultz, Starbucks CEO
Startup là sự tập hợp của các bộ sưu tập rủi ro. 1 trong những cách tốt nhất để đưa business tiến lên: xử lý 1 cách thấu đáo những rủi ro lớn nhất. 

Nhưng làm thế nào để
1) Có thể nhận diện những rủi ro nào startup đối diện? 
2) Nhìn xa được một tí thôi, những rủi ro đến từ mọi vấn đề: Khách Hàng, Sản Phẩm, Nhà Đầu Tư...
3) Cảm Nhận được Rủi Ro nào là nhỏ, hoặc Rủi Ro nào có thể dẫn đến Hủy Diệt?