Back to All Events

Lớp tập huấn Mô hình kinh doanh Business Model Canvas

  • Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 1 Trương Văn Bang Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu Vietnam (map)

Tiếp nối lớp học về Ideation - Lean Canvas (12/8) là lớp học về Mô hình kinh doanh BMC và Khởi nghiệp Tinh gọn, đây là những công cụ không thể thiếu cho các bạn đang bắt đầu trên con đường khởi nghiệp, cũng như cần thiết cho các doanh nghiệp hiện tại để thiết kế lại chiến lược và cách thức phát triển doanh nghiệp của mình. Lớp học cũng sẽ dành một phần thời gian hướng dẫn việc viết dự án để tham gia Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017.