Back to All Events

Cách Thiết Kế Sản Phẩm/Dịch Vụ phù hợp Thị Trường Mới

  • Monkey in Black Lê Văn Sỹ 522C Lê Văn Sỹ Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Vietnam (map)

[Event Miễn Phí của Monkey Innovation Lab] Giới Thiệu Cách Tối Ưu Nhất để Thiết Kế Sản Phẩm/Dịch Vụ phù hợp Thị Trường
(Monkey Innovation Lab trong năm 2017 ôm cua trở lại với các thành viên SME Mentoring và cộng Đồng Khởi Nghiệp hoành tráng mà chân phương như thế đấy)