Back to All Events

[A4U] Đo lường quy mô thị trường - Cách Duy Nhất Để Phát triển

  • Saigon Innovation Hub 273 Điện Biên Phủ Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Vietnam (map)

Là Founder/Chủ Doanh Nghiệp, chúng ta phải thường đối diện những quyết định:
- Bạn tin rằng startup của mình rất tiềm năng. Làm sao để "số hóa" tiềm năng của bạn?
- Hướng đi nào Sắp tới của Khởi Nghiệp để đánh vào thị trường đang có?
- Tung sản phẩm nào và loại bỏ sản phẩm nào ra khỏi danh mục đang có? 
- Những cơ hội nào đang có của thị trường để ta tận dụng?
- Những rủi ro nào của thị trường để ta tránh nhảy chân vào?

Câu trả lời có thể tìm ra từ một kiến thức căn bản: MARKET SIZING - Đo Quy Mô Thị Trường