Back to All Events

[A4U] Fundraising/Huy Động Vốn: Cách duy nhất để phát triển

  • Saigon Innovation Hub 273 Điện Biên Phủ Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Vietnam (map)

Nhắc đến Startup là phải nhắc đến Fundraising - tức là Huy Động Vốn. Sau buổi này, bạn sẽ có được những kiến thức căn bản trong việc:
- Xác định được startup mình đang ở giai đoạn nào? Cách thức huy động vốn phù hợp với tính chất startup của mình?
- Quá trình huy động vốn nên diễn ra thế nào? 
- Rủi ro & cơ hội của huy động vốn là gì?

Hãy bấm Going ngay trong sự Kiện lần này của A4U Coaching, để chúng tôi có thể giúp bạn đạt được những điều đấy.

Quan Trọng: Hãy đi cùng CORE TEAM của mình, cùng thảo luận, để rồi có cùng quan điểm về Fundraising.