Back to All Events

A4U Coaching - Xây Dựng "Core Team" trong Khởi Nghiệp

  • Saigon Innovation Hub 273 Điện Biên Phủ Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Vietnam (map)

[A4U Coaching] Nhân Sự Trong Khởi Nghiệp – Làm sao để xây dựng Team Nòng Cốt (Core Team) mạnh?

Bạn đang xây dựng dự án khởi nghiệp. Vậy bạn có thể 1 mình làm hết tất cả hay cần tập thể đi cùng? Nếu cần tập thể, bạn xây dựng “Group” hay “Team”?